VIH

Centro médico autorizado por la Generalitat de Catalunya

Servicio

¿VIH o SIDA?

Avui en dia hi ha molta informació creuada o mala informació, sobretot a les xarxes socials. És per això, que abans de conèixer com pots contagiar-te, cal saber diferenciar entre VIH i la SIDA.
El VIH és el virus de la immunodeficiència humana i provoca la destrucció dels glòbuls blancs, o per entendre-ho millor, de les defenses del cos humà. La SIDA en canvi, és la síndrome d’immunodeficiència adquirida, i és la fase més avançada del virus, és a dir, tenir VIH no vol dir tenir SIDA.

QUAN PUC FER-ME LA PROVA?

 

Avui en dia hi ha una gran varietat de proves i és per això que sempre aconsellem tenir una consulta prèvia amb el nostre metge per així valorar quina és la idònia per al teu cas.

Depenent del temps transcorregut des de l’últim contacte de risc podrem fer-te:

Transcorreguts 10 dies des del contacte: Mitjançant la nostra tècnica de PCR, o cárrega viral,  buscarem directament la presència del virus, que per mínima que sigui el material genètic o ARN present a l’organisme  podrà ser detectat, i amb un 99% d’eficàcia, avui en dia no hi ha una tècnica de detecció de VIH més precoç que aquesta.

Transcorregues 3 setmanes de contacte: Aquesta prova, anomenada de cuarta generació, el que detecta és tant la presència d’anticossos com l’antigen p24. L’Antigen p24 és la proteïna característica de la capa del virus, i els seus nivells s’eleven molt abans que la presència dels anticossos. Aquesta tècnica segueix utilitzant-se en la gran majoria de centres ja que la seva efectivitat ascendeix pràcticament un 99%.

Transcorreguts 3 mesos: Aquesta és la tècnica convencional i la que més temps porta empreant-se en la sanitat com cribratge del VIH. És molt eficaç, però el gran inconvenient és el seu temps d’espera, 3 mesos.

TRACTAMENT:

És de sobres conegut que el VIH no té cura, però sí que hi ha medicació per controlar el virus. En l’actualitat, la majoria de gent que rep el tractament i manté la seva càrrega viral constant, porta una vida totalment normal i sense dificultats sanitàries.

A més, cal dir, que amb tractament i càrrega viral indetectable, no es pot transmetre el virus a menys que els seus nivells es vegin incrementats en algun moment puntual.

PEP (Profilaxi Poexposición)

Medicació usada una vegada has tingut el contacte de risc, i s’ha d’administrar dins de les primeres 72 h. La majoria de medicaments usats en la PEP, són els mateixos que es fan servir com a tractament per al VIH. Aquests en ocasions poden causar efectes secundaris, però en absolut són mortals, i tots acaben desapareixent amb el temps.

Aquest tractament té una durada de 28 dies, i s’ha de prendre 1 o 2 pastilles sense excepció. Un cop transcorreguts aquests 28 dies, sempre serà recomanable realitzar-te una prova de comprovació passat el període de finestra després de l’última presa de la PEP.

PREP (Profilaxi preexposició)

Consisteix en la presa d’un fàrmac diari anti-VIH, format per un conjunt d’antirretrovirals, per tal de reduir reduir la possibilitat de contraure el virus de VIH. Els estudis realitzats demostren que mitjançant l’ús de Prep el risc de contraure el VIH mitjançant sexe desprotegit és del voltant d’un 90% i de fins a un 70% per a l’ús de drogues injectables.