Reconeixements mèdics laborals

Al nostre centre realitzem tot tipus de reconeixements mèdics laborals a Barcelona, adaptant-nos a les teves necessitats.

Servicio

Reconeixements mèdics laborals a Barcelona

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) estableix a l’article 22 que l’empresari garantirà la vigilància de la salut dels seus treballadors. Segons aquesta llei, és imprescindible un reconeixement mèdic laboral quan hi hagi una disposició legal que ho estableixi, sempre en funció dels riscos específics i activitats de perillositat especial que requereixi el lloc de treball.

A Centre Mèdic Pyrena realitzem tot tipus de reconeixements mèdics laborals per garantir la salut dels treballadors. El nostre centre compleix amb tota la normativa establerta a la Llei de protecció de riscos laborals i amb els protocols establerts pel Ministeri de Sanitat.

Els reconeixements mèdics laborals serveixen per avaluar els estats de salut dels empleats. Es realitza una anàlisi completa en què es valora l’aptitud i la idoneïtat de la persona al lloc de treball.

 

Els reconeixements que realitzem consisteixen en les proves següents:

  • Exploració clínica general: anamnesi laboral i clínic, talla, pes, índex de massa corporal, etc.
  • Exàmens clínics: oftalmològic, cardiovascular, respiratori, otorinolaringòleg, osteoarticular, abdominal, dermatològic i examen del sistema nerviós.
  • Exploració complementària: tensió arterial, freqüència cardíaca, audiometria, control visió, espirometria i electrocardiograma.
  • Proves biològiques: anàlisi de sang i d’orina.

 

A Centre mèdic Pyrena ens adaptem a les teves necessitats i oferim un servei íntegre i professional.