Sífilis

Centro médico autorizado por la Generalitat de Catalunya

Servicio

Sífilis

És una ETS provocada pel bacteri Treponema pallidum que es transmet principalment per sexe oral, vaginal i rectal, sent la probabilitat de contagiar-se de fins a un 40% i els seus símptomes poden aparèixer fins transcorregudes tres setmanes des del contacte inicial.

 

TRACTAMENT

Igual que moltes de les malalties de transmissió sexual, és bacteriana, és a dir, té tractament i el seu índex d’eficàcia és molt elevat. Depenent de l’etapa en què es trobi, haurem d’aplicar una única dosi o fins i tot tres per eradicar el bacteri del teu cos.
Les lesions després d’aplicar el tractament haurien de començar a desaparèixer de forma gairebé immediata, però tot i així, és molt important fer un seguiment per comprovar que ha estat eradicada completament, i garantir que no s’infectin els teus contactes sexuals.