Clamidia

Centro médico autorizado por la Generalitat de Catalunya

Servicio

Clamidia

La Clamidia és una malaltia de transmissió sexual provocada per una bactèria anomenada Chlamydia trachomatis que s’estima afecta a més de 100 milions de persones cada any.
La transmissió de C. trachomatis, generalment es porta a terme per contacte directe de la mucosa entre dos individus durant les relacions sexuals (vaginal, anal o oral) o de mare a fetus. És difícil d’estimar el risc de transmissió sexual.

La probabilitat que us hagueu contagiat amb Clamidia tant si ha sigut sexe oral, vaginal o anal, és del 60%.

QUINA FIABILITAT TENEN LES NOSTRES PROVES?

Mostra genital: La prova en orina (en homes) o una mostra vaginal (en dones) la detecció és del 99%.
Mostres de la gola: Les mostres en faringe arriba a una detecció al voltant del 90%.
Mostres rectals: Les mostres rectals tenen una detecció molt similar a les mostres preses de la faringe, és a dir, del 90%.

 

TRACTAMENT

Com qualsevol malaltia bacteriana, la Clamidia té cura, l’aplicació d’un antibiòtic juntament amb algunes mesures antiinflamatòries serà suficient per erradicar la bacteria del nostre cos. En tot cas, sempre recomanem tornar a realitzar la prova per comprovar que està realment curat.